Bầu chọn Giải Mai Vàng 2018: Bốn anh kép 'quyền lực'

Bầu chọn Giải Mai Vàng 2018: Bốn anh kép 'quyền lực'

Sân khấu cải lương nỗ lực tìm hướng đi

Sân khấu cải lương nỗ lực tìm hướng đi

NSƯT Vũ Luân: 'Muốn tồn tại, cải lương phải… tiếp thị'

NSƯT Vũ Luân: 'Muốn tồn tại, cải lương phải… tiếp thị'

NSƯT Vũ Luân trăn trở sau HCB với 'Hồn của đá'

NSƯT Vũ Luân trăn trở sau HCB với 'Hồn của đá'

Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018: Vẫn 'khát' kịch bản mới

Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018: Vẫn 'khát' kịch bản mới

'Hồn của đá', vẫn vẹn nguyên cảm xúc

'Hồn của đá', vẫn vẹn nguyên cảm xúc

Liên hoan cải lương toàn quốc 2018: Dấu ấn 'cải lương dân lập'

Liên hoan cải lương toàn quốc 2018: Dấu ấn 'cải lương dân lập'

Đến biên cương Cao Bằng không thể không check in làng đá Khuổi Ky

Đến biên cương Cao Bằng không thể không check in làng đá Khuổi Ky