Xả súng ở New Zealand: 35 phút kinh hoàng không lối thoát

Xả súng ở New Zealand: 35 phút kinh hoàng không lối thoát

Để gia tăng sự đẫm máu cho cuộc tàn sát của mình, tay súng đã nhốt các nạn nhân vào những nơi ít có lối...