Mưa to ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ kéo dài đến khi nào?

Mưa to ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ kéo dài đến khi nào?

Mưa to đến rất to ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay (4/8) và dự báo còn...