Xuân Hiệp phấn đấu về đích trong năm

Xuân Hiệp phấn đấu về đích trong năm

Theo BCĐ Xây dựng NTM xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM.