Tìm thấy thi thể người mất tích tại thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể người mất tích tại thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể thanh niên bị lật xuồng mất tích tại hồ thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể thanh niên bị lật xuồng mất tích tại hồ thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể người đàn ông tìm gỗ Giáng Hương bị lật xuồng

Tìm thấy thi thể người đàn ông tìm gỗ Giáng Hương bị lật xuồng

Tìm thấy thi thể 9X mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể 9X mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Tìm thấy thi thể thanh niên bị lật xuồng mất tích khi đi tìm gỗ quý

Tìm thấy thi thể thanh niên bị lật xuồng mất tích khi đi tìm gỗ quý

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích ở hồ thủy điện Thác Mơ

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích ở hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gốc cây, một người mất tích ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gốc cây, một người mất tích ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Lại xảy ra lật thuyền ở hồ thủy điện Thác Mơ, 1 nam thanh niên mất tích

Lại xảy ra lật thuyền ở hồ thủy điện Thác Mơ, 1 nam thanh niên mất tích

Lại thêm vụ lật thuyền tại Hồ thủy điện Thác Mơ, 1 người mất tích

Lại thêm vụ lật thuyền tại Hồ thủy điện Thác Mơ, 1 người mất tích

Rủ nhau vượt lòng hồ tìm gốc cây hương, một người mất tích

Rủ nhau vượt lòng hồ tìm gốc cây hương, một người mất tích

Đi tìm gốc cây hương, 1 người mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gốc cây hương, 1 người mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gỗ hương, một người mất tích tại hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gỗ hương, một người mất tích tại hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gốc cây hương, một người mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Đi tìm gốc cây hương, một người mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Lật xuồng ở hồ thủy điện Thác Mơ, một thanh niên mất tích, 2 thanh niên thoát nạn

Lật xuồng ở hồ thủy điện Thác Mơ, một thanh niên mất tích, 2 thanh niên thoát nạn

Chỉ trong 5 ngày có tới 6 người tử vong do đuối nước tại Bình Phước

Chỉ trong 5 ngày có tới 6 người tử vong do đuối nước tại Bình Phước

Buổi sáng định mệnh ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Buổi sáng định mệnh ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Ba học sinh đuối nước thương tâm ở hồ thủy điện Thác Mơ

Ba học sinh đuối nước thương tâm ở hồ thủy điện Thác Mơ

Bình Phước: Ba học sinh đuối nước thương tâm sau khi rủ nhau chèo thuyền ra hồ tắm

Bình Phước: Ba học sinh đuối nước thương tâm sau khi rủ nhau chèo thuyền ra hồ tắm

Ba học sinh đuối nước khi chèo thuyền ra lòng hồ thủy điện

Ba học sinh đuối nước khi chèo thuyền ra lòng hồ thủy điện

3 học sinh lớp 9 tử vong do đuối nước tại Bình Phước

3 học sinh lớp 9 tử vong do đuối nước tại Bình Phước

Ba nam học sinh lớp 9 tại Bình Phước đuối nước thương tâm

Ba nam học sinh lớp 9 tại Bình Phước đuối nước thương tâm

3 học sinh lớp 9 tử vong do đuối nước tại Bình Phước

3 học sinh lớp 9 tử vong do đuối nước tại Bình Phước

Lật thuyền, 3 nam sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Lật thuyền, 3 nam sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Chèo thuyền ra hồ Thác Mơ chơi, 3 học sinh lớp 9 đuối nước

Chèo thuyền ra hồ Thác Mơ chơi, 3 học sinh lớp 9 đuối nước

Lật xuồng trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh chết đuối

Lật xuồng trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh chết đuối

Ba học sinh lớp 9 ở Bình Phước đuối nước ở lòng hồ thủy điện

Ba học sinh lớp 9 ở Bình Phước đuối nước ở lòng hồ thủy điện

Chèo thuyền ra hồ chơi, 3 học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Chèo thuyền ra hồ chơi, 3 học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ thủy điện chơi, ba học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ thủy điện chơi, ba học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Chèo xuồng đi chơi, 3 học sinh lớp 9 chết đuối

Chèo xuồng đi chơi, 3 học sinh lớp 9 chết đuối

Ba học sinh lớp 9 bị đuối nước thương tâm

Ba học sinh lớp 9 bị đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi tắm hồ, ba nam sinh bị tử vong do đuối nước

Rủ nhau đi tắm hồ, ba nam sinh bị tử vong do đuối nước

Hỗ trợ người dân từ Campuchia trở về quê hương ổn định cuộc sống

Hỗ trợ người dân từ Campuchia trở về quê hương ổn định cuộc sống

Bình Phước nỗ lực ổn định cuộc sống cho dân từ Campuchia trở về

Bình Phước nỗ lực ổn định cuộc sống cho dân từ Campuchia trở về