'Phấn trắng, bảng đen' thời công nghệ số

'Phấn trắng, bảng đen' thời công nghệ số

Hơn 4,6 triệu hồ sơ hưởng BHXH được lưu trữ điện tử

'Tư duy không mới, đừng mong Chính phủ điện tử'

'Tư duy không mới, đừng mong Chính phủ điện tử'

Thực hiện niêm yết công khai, thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính

Thực hiện niêm yết công khai, thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính

Bộ NN&PTNT mạnh tay cắt giảm các thủ tục kinh doanh

Bộ NN&PTNT mạnh tay cắt giảm các thủ tục kinh doanh

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp phải về một đầu mối từ 1/1/2019

Kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp phải về một đầu mối từ 1/1/2019

Bộ NN&PTNT xếp thứ 7/19 bộ ngành về cải cách hành chính

Bộ NN&PTNT xếp thứ 7/19 bộ ngành về cải cách hành chính

Cắt giảm điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành: Trước hết phải cải cách tư duy

Cắt giảm điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành: Trước hết phải cải cách tư duy

95% số hồ sơ xuất nhập khẩu lĩnh vực nông nghiệp được xử lý qua cấp phép điện tử

95% số hồ sơ xuất nhập khẩu lĩnh vực nông nghiệp được xử lý qua cấp phép điện tử

Bổ sung nhiều thông tin thủ tục điện tử qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Bổ sung nhiều thông tin thủ tục điện tử qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Thanh toán BHXH chỉ còn 1 giờ

Thanh toán BHXH chỉ còn 1 giờ

Cảng vụ hàng hải Thái Bình: Đẩy mạnh thủ tục một cửa điện tử

Cảng vụ hàng hải Thái Bình: Đẩy mạnh thủ tục một cửa điện tử

Chính phủ điện tử đạt mức trên trung bình so với thế giới

Chính phủ điện tử đạt mức trên trung bình so với thế giới

Quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử

Quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử

Hơn 4,3 triệu hồ sơ BHXH đã được số hóa

Hơn 4,3 triệu hồ sơ BHXH đã được số hóa

Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu

Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu

Danh tính, doanh thu người có thu nhập từ Google, Facebook 'vào tầm ngắm' của cơ quan thuế

Danh tính, doanh thu người có thu nhập từ Google, Facebook 'vào tầm ngắm' của cơ quan thuế

Số hóa 100% hồ sơ Bảo hiểm xã hội vào năm 2025

Số hóa 100% hồ sơ Bảo hiểm xã hội vào năm 2025

Doanh nghiệp có 2 năm chuẩn bị để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp có 2 năm chuẩn bị để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Năm 2025: 100% hồ sơ Bảo hiểm Xã hội sẽ được số hóa

Năm 2025: 100% hồ sơ Bảo hiểm Xã hội sẽ được số hóa

Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội

Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội

Lưu trữ song song kho hồ sơ giấy và kho hồ sơ điện tử bảo hiểm xã hội

Lưu trữ song song kho hồ sơ giấy và kho hồ sơ điện tử bảo hiểm xã hội

Ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục triển khai 5 nhiệm vụ quan trọng

Ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục triển khai 5 nhiệm vụ quan trọng

Ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục triển khai năm nhiệm vụ quan trọng

Ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục triển khai năm nhiệm vụ quan trọng

Năm 2025: 100% hồ sơ BHXH sẽ được số hóa

Năm 2025: 100% hồ sơ BHXH sẽ được số hóa

Năm 2025: Số hóa 100% hồ sơ ngành BHXH, lưu trữ từ 20 năm trở lên

Năm 2025: Số hóa 100% hồ sơ ngành BHXH, lưu trữ từ 20 năm trở lên

Nâng cao chất lượng công tác lưu trữ ngành bảo hiểm xã hội

Nâng cao chất lượng công tác lưu trữ ngành bảo hiểm xã hội

Hà Nội sẽ số hóa và đồng bộ dữ liệu trên mọi lĩnh vực

Hà Nội sẽ số hóa và đồng bộ dữ liệu trên mọi lĩnh vực

Hà Nội: Người dân bắt đầu thấy cái lợi của sổ y bạ điện tử

Hà Nội: Người dân bắt đầu thấy cái lợi của sổ y bạ điện tử

Hà Tĩnh: 85% người dân có sổ khám sức khỏe điện tử

Hà Tĩnh: 85% người dân có sổ khám sức khỏe điện tử

Hà Tĩnh: 85% người dân có sổ khám sức khỏe điện tử

Hà Tĩnh: 85% người dân có sổ khám sức khỏe điện tử

Quản lý sức khỏe điện tử: Nhiều lợi ích

Quản lý sức khỏe điện tử: Nhiều lợi ích

BHXH Việt Nam đã giải quyết hơn 40 triệu hồ sơ năm 2018

BHXH Việt Nam đã giải quyết hơn 40 triệu hồ sơ năm 2018

Hồ sơ sức khỏe điện tử: Người dân mong nhiều hơn một cuốn y bạ điện tử?

Hồ sơ sức khỏe điện tử: Người dân mong nhiều hơn một cuốn y bạ điện tử?

Đắk Lắk: Kho bài giảng E-learning trực tuyến tăng mạnh

Đắk Lắk: Kho bài giảng E-learning trực tuyến tăng mạnh

Hà Nội: Gần 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế

Hà Nội: Gần 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế

Triển khai sử dụng hồ sơ điện tử trong quản lý giáo dục

Bộ Tài chính và Đà Nẵng đứng đầu cả nước về áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử

Bộ Tài chính và Đà Nẵng đứng đầu cả nước về áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử

Thu hồi hơn 273 tỷ đồng từ thanh tra doanh nghiệp nợ BHXH

Thu hồi hơn 273 tỷ đồng từ thanh tra doanh nghiệp nợ BHXH

Hướng dẫn sử dụng, quản lý hồ sơ chuyên môn từ năm học 2018-2019

Hướng dẫn sử dụng, quản lý hồ sơ chuyên môn từ năm học 2018-2019