Đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét (Bình Thuận)

Đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét (Bình Thuận)

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 93/2019/QH14 quyết định chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét tại...
Quốc hội chốt thời gian thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ka Pet là 5 năm

Quốc hội chốt thời gian thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ka Pet là 5 năm

Những nội dung chính Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV khai mạc đầu tuần sau

Những nội dung chính Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV khai mạc đầu tuần sau

Bình Thuận sẽ có hồ chứa nước 51,2 triệu m³ để chữa khát

Bình Thuận sẽ có hồ chứa nước 51,2 triệu m³ để chữa khát

DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC KA PÉT PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC KA PÉT PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sẽ kéo dài 27 ngày

Bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào chương trình kỳ họp thứ 8

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV dự kiến kéo dài 27 ngày

Hôm nay 14-10, khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hôm nay bắt đầu phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 14/10, khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Dự kiến chương trình Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội