CBRE sẽ quản lý, vận hành Dự án căn hộ HausNeo

CBRE sẽ quản lý, vận hành Dự án căn hộ HausNeo

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển EZ Land Việt Nam vừa lựa chọn CBRE là đơn vị quản lý vận hành Dự án...