Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1: Hoàn thành các kế hoạch trọng tâm năm 2018

Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1: Hoàn thành các kế hoạch trọng tâm năm 2018

Lắp đặt thành công Tuabin cao áp và trung áp của tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Lắp đặt thành công Tuabin cao áp và trung áp của tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Lắp đặt thành công tuabin cao áp và trung áp Nhiệt điện Sông Hậu 1

Lắp đặt thành công tuabin cao áp và trung áp Nhiệt điện Sông Hậu 1

Lắp đặt thành công Tuabin cao áp và trung áp (HIP) của tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1

Lắp đặt thành công Tuabin cao áp và trung áp (HIP) của tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1

Lắp đặt thành công Tuabin cao áp và trung áp (HIP) của tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1

Lắp đặt thành công Tuabin cao áp và trung áp (HIP) của tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1

Vướng định mức đơn giá: Chủ đầu tư và nhà thầu cùng 'méo mặt'

Vướng định mức đơn giá: Chủ đầu tư và nhà thầu cùng 'méo mặt'

PVN gỡ khó cho hai dự án nhiệt điện miền Nam

PVN gỡ khó cho hai dự án nhiệt điện miền Nam

PVN gỡ khó cho 2 dự án nhiệt điện miền Nam

PVN gỡ khó cho 2 dự án nhiệt điện miền Nam

Lãnh đạo PVN gỡ khó cho hai dự án nhiệt điện Sông Hậu 1, Long Phú 1

Lãnh đạo PVN gỡ khó cho hai dự án nhiệt điện Sông Hậu 1, Long Phú 1

Tiếp tục lắp đặt thành công máy phát NMNĐ Sông Hậu 1

Tiếp tục lắp đặt thành công máy phát NMNĐ Sông Hậu 1

Nhiệt điện Sông Hậu 1 lắp đặt thành công máy phát tổ máy số 2

Nhiệt điện Sông Hậu 1 lắp đặt thành công máy phát tổ máy số 2

'Anh tài' PVN vào Sông Hậu, dự án vẫn… 'rùa bò'

'Anh tài' PVN vào Sông Hậu, dự án vẫn… 'rùa bò'

Quảng Bình: Rác thải tràn lan trước Trung tâm văn hóa

Quảng Bình: Rác thải tràn lan trước Trung tâm văn hóa

Tháo gỡ khó khăn, lấy lại tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Tháo gỡ khó khăn, lấy lại tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1