English Champion 2019: Tỏa sáng tài năng nhí

English Champion 2019: Tỏa sáng tài năng nhí

Lộ diện 5 quán quân toàn quốc English Champion 2019

Lộ diện 5 quán quân toàn quốc English Champion 2019

Chung kết cuộc thi English Champion 2019

Chung kết cuộc thi English Champion 2019

Đã tìm ra quán quân cuộc thi Vô địch Tiếng Anh English Champion 2019

Đã tìm ra quán quân cuộc thi Vô địch Tiếng Anh English Champion 2019

Lộ diện 5 học sinh xuất sắc nhất cuộc thi English Champion 2019

Lộ diện 5 học sinh xuất sắc nhất cuộc thi English Champion 2019

Chung kết English champion 2019, tìm được những nhà vô địch xứng đáng

Chung kết English champion 2019, tìm được những nhà vô địch xứng đáng

Bất ngờ suy nghĩ về tiền bạc của học sinh lớp 6

Bất ngờ suy nghĩ về tiền bạc của học sinh lớp 6

English Champion 2019 tìm ra 5 quán quân xuất sắc đại diện thế hệ iGen

English Champion 2019 tìm ra 5 quán quân xuất sắc đại diện thế hệ iGen

Tìm ra các quán quân tiếng Anh English Champion 2019

Tìm ra các quán quân tiếng Anh English Champion 2019

Lộ diện các nhà vô địch English Champion

Lộ diện các nhà vô địch English Champion

5 thí sinh giành Quán quân cuộc thi English Champion 2019

5 thí sinh giành Quán quân cuộc thi English Champion 2019

5 thí sinh giành Quán quân cuộc thi English Champion 2019

5 thí sinh giành Quán quân cuộc thi English Champion 2019