Chém chết dì ruột để cướp chiếc nhẫn vàng

Chém chết dì ruột để cướp chiếc nhẫn vàng

Đứa cháu bất hiếu sát hại dì ruột vì không xin được nhẫn vàng

Đứa cháu bất hiếu sát hại dì ruột vì không xin được nhẫn vàng

Sóc Trăng: Xin nhẫn vàng không cho, nam thanh niên chém chết dì ruột

Sóc Trăng: Xin nhẫn vàng không cho, nam thanh niên chém chết dì ruột

Bắt giữ đứa cháu nghi chém chết dì ruột để lấy nhẫn vàng

Bắt giữ đứa cháu nghi chém chết dì ruột để lấy nhẫn vàng

Xin nhẫn vàng không được, thanh niên sát hại dì ruột để cướp tài sản

Xin nhẫn vàng không được, thanh niên sát hại dì ruột để cướp tài sản

Chém chết dì ruột để cướp nhẫn vàng

Chém chết dì ruột để cướp nhẫn vàng

Chém chết dì ruột để lấy nhẫn vàng

Chém chết dì ruột để lấy nhẫn vàng

Bắt nghi can 18 tuổi chém chết dì ruột để cướp nhẫn vàng

Bắt nghi can 18 tuổi chém chết dì ruột để cướp nhẫn vàng

Cháu chém chết dì ruột vì xin nhẫn vàng không cho

Cháu chém chết dì ruột vì xin nhẫn vàng không cho

Chém chết dì ruột vì không xin được nhẫn vàng

Chém chết dì ruột vì không xin được nhẫn vàng

Tạm giữ nghi can chém chết dì ruột để cướp chiếc nhẫn vàng

Tạm giữ nghi can chém chết dì ruột để cướp chiếc nhẫn vàng