Khởi tố cựu chủ tịch xã tham ô tiền chính sách

Khởi tố cựu chủ tịch xã tham ô tiền chính sách

Khởi tố nguyên Chủ tịch và kế toán để cấp dưới kê khống bòn rút tiền

Khởi tố nguyên Chủ tịch và kế toán để cấp dưới kê khống bòn rút tiền

Nguyên chủ tịch cùng kế toán xã tham ô tiền hỗ trợ người nghèo bị khởi tố

Nguyên chủ tịch cùng kế toán xã tham ô tiền hỗ trợ người nghèo bị khởi tố

Xà xẻo tiền hỗ trợ người nghèo, nguyên chủ tịch cùng kế toán xã bị khởi tố

Xà xẻo tiền hỗ trợ người nghèo, nguyên chủ tịch cùng kế toán xã bị khởi tố

Để người khác 'rút ruột' công quỹ, nguyên Chủ tịch xã và kế toán bị khởi tố

Để người khác 'rút ruột' công quỹ, nguyên Chủ tịch xã và kế toán bị khởi tố

Nguyên lãnh đạo xã trong vụ tham ô tài sản bị khởi tố

Nguyên lãnh đạo xã trong vụ tham ô tài sản bị khởi tố

Tham ô tiền hỗ trợ dân nghèo, nhiều cựu 'quan xã' bị khởi tố

Tham ô tiền hỗ trợ dân nghèo, nhiều cựu 'quan xã' bị khởi tố

Cựu chủ tịch, kế toán xã bị khởi tố vì tiền chính sách

Cựu chủ tịch, kế toán xã bị khởi tố vì tiền chính sách

Khởi tố nguyên chủ tịch xã tiếp tay cho cấp dưới chiếm đoạt tiền ngân sách

Khởi tố nguyên chủ tịch xã tiếp tay cho cấp dưới chiếm đoạt tiền ngân sách

Cán bộ địa chính xã tham ô tài sản

Cán bộ địa chính xã tham ô tài sản

Tham ô tài sản, một cán bộ địa chính xã bị bắt tạm giam

Tham ô tài sản, một cán bộ địa chính xã bị bắt tạm giam

Bắt tạm giam cán bộ xã tham ô hơn 250 triệu đồng

Bắt tạm giam cán bộ xã tham ô hơn 250 triệu đồng

Bắt 1 cán bộ địa chính ăn tiền chính sách

Bắt 1 cán bộ địa chính ăn tiền chính sách

Cán bộ xã 'rút ruột' hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách

Cán bộ xã 'rút ruột' hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách

Tạm giam cán bộ địa chính lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền ngân sách

Tạm giam cán bộ địa chính lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền ngân sách

Bắt tạm giam cán bộ địa chính xã tham ô tài sản

Bắt tạm giam cán bộ địa chính xã tham ô tài sản

Bình Định: Khởi tố nhân viên địa chính xã tham ô tài sản

Bình Định: Khởi tố nhân viên địa chính xã tham ô tài sản

Tạm giam cán bộ địa chính xã 'rút ruột' ngân sách gần 263 triệu đồng

Tạm giam cán bộ địa chính xã 'rút ruột' ngân sách gần 263 triệu đồng

Tạm giam cán bộ xã 'rút ruột' hàng trăm triệu đồng ngân sách

Tạm giam cán bộ xã 'rút ruột' hàng trăm triệu đồng ngân sách