Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan ở Nghệ An

Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan ở Nghệ An

Kết quả xét nghiệm cho thấy, lợn ốm chết tại 6 xã, phường của 4 địa phương Kỳ Sơn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và...