Thi thể cụ ông nổi giữa hồ

Thi thể cụ ông nổi giữa hồ

Tá hoả phát hiện thi thể nam giới ở hồ thuỷ lợi

Tá hoả phát hiện thi thể nam giới ở hồ thuỷ lợi

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ thủy lợi

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ thủy lợi

Phát hiện người đàn ông chết dưới hồ thủy lợi ở Quảng Trị

Phát hiện người đàn ông chết dưới hồ thủy lợi ở Quảng Trị

Đi tập thể dục, người dân phát hiện thi thể ở hồ thủy lợi

Đi tập thể dục, người dân phát hiện thi thể ở hồ thủy lợi

Phát hiện người đàn ông chết dưới hồ thủy lợi

Phát hiện người đàn ông chết dưới hồ thủy lợi

Phát hiện thi thể người đàn ông chết dưới hồ thủy lợi Khe Sanh

Phát hiện thi thể người đàn ông chết dưới hồ thủy lợi Khe Sanh

Phát hiện người đuối nước ở Khe Sanh

Phát hiện người đuối nước ở Khe Sanh

Đi tập thể dục, phát hiện thi thể dưới hồ thủy lợi

Đi tập thể dục, phát hiện thi thể dưới hồ thủy lợi