Phát hiện dấu vết nghi là bò tót ở Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa

Phát hiện dấu vết nghi là bò tót ở Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa

Đàn bò tót tại Quảng Trị vẫn phát triển tốt

Đàn bò tót tại Quảng Trị vẫn phát triển tốt

Quảng Trị: Phát hiện dấu vết nghi của bò tót trong rừng

Quảng Trị: Phát hiện dấu vết nghi của bò tót trong rừng

Phát hiện cá thể nghi bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

Phát hiện cá thể nghi bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

Phát hiện dấu vết nghi bò tót xuất hiện ở rừng Quảng Trị

Phát hiện dấu vết nghi bò tót xuất hiện ở rừng Quảng Trị

Phát hiện dấu chân nghi của bò tót tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Phát hiện dấu chân nghi của bò tót tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Quảng Trị: Xác minh thông tin bò tót xuất hiện ở Khu bảo tồn

Đi hái đót phát hiện bò tót