Đào hố trồng chuối, phát hiện 60 quả bom bi rất dễ phát nổ

Đào hố trồng chuối, phát hiện 60 quả bom bi rất dễ phát nổ

Đào đất trồng chuối, phát hiện 60 quả bom bi chưa nổ

Đào đất trồng chuối, phát hiện 60 quả bom bi chưa nổ

60 quả bom bi chưa nổ nằm dưới lòng đất khu dân cư

60 quả bom bi chưa nổ nằm dưới lòng đất khu dân cư

Đào vườn trồng chuối, phát hiện hàng chục quả bom bi

Đào vườn trồng chuối, phát hiện hàng chục quả bom bi

Hủy nổ 60 quả bom bi còn sót lại thời chiến tranh

Hủy nổ 60 quả bom bi còn sót lại thời chiến tranh

Trồng chuối phát hiện chùm bom bi

Trồng chuối phát hiện chùm bom bi

Phát hiện và xử lý thành công 60 quả bom bi

Phát hiện và xử lý thành công 60 quả bom bi

Xử lý an toàn hàng chục bom bi trong vùng dân cư

Đào đất trồng chuối, lộ diện khối bom chùm Blu 24

Đào đất trồng chuối, lộ diện khối bom chùm Blu 24