Quảng Trị: Gia đình nghèo mất tết sau vụ chập điện dẫn đến cháy nhà

Quảng Trị: Gia đình nghèo mất tết sau vụ chập điện dẫn đến cháy nhà

'Bà Hỏa' thiêu rụi nhà của đôi vợ chồng nghèo ngày cận Tết

'Bà Hỏa' thiêu rụi nhà của đôi vợ chồng nghèo ngày cận Tết

Tivi phát nổ gây cháy rụi nhà, vợ chồng nghèo trắng tay qua một đêm

Tivi phát nổ gây cháy rụi nhà, vợ chồng nghèo trắng tay qua một đêm

Tivi phát nổ thiêu rụi ngôi nhà vợ chồng nghèo

Tivi phát nổ thiêu rụi ngôi nhà vợ chồng nghèo

Ti-vi phát nổ thiêu rụi nhà của hộ nghèo

Ti-vi phát nổ thiêu rụi nhà của hộ nghèo

Quảng Trị: Ti vi phát nổ thiêu rụi căn nhà của đôi vợ chồng nghèo

Quảng Trị: Ti vi phát nổ thiêu rụi căn nhà của đôi vợ chồng nghèo

Quảng Trị: Tivi phát nổ do chập điện, thiệu rụi cả căn nhà

Quảng Trị: Tivi phát nổ do chập điện, thiệu rụi cả căn nhà

Tivi phát nổ, thiêu rụi căn nhà của hai vợ chồng nghèo tại Quảng Trị

Tivi phát nổ, thiêu rụi căn nhà của hai vợ chồng nghèo tại Quảng Trị

Quảng Trị: Tivi phát nổ thiêu rụi ngôi nhà của đôi vợ chồng nghèo

Quảng Trị: Tivi phát nổ thiêu rụi ngôi nhà của đôi vợ chồng nghèo