Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi Đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi Đại biểu Quốc hội

Cải thiện chất lượng hoạt động giám định tư pháp

Mong một mùa gieo chữ bớt gian nan

Mong một mùa gieo chữ bớt gian nan

Sửa Luật Giám định tư pháp theo yêu cầu thực tiễn từ công tác phòng, chống tham nhũng

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Những vi phạm khiến ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm Đại biểu Quốc hội

Những vi phạm khiến ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm Đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm chính thức thôi làm Đại biểu Quốc hội: Lý do là gì?

Ông Hồ Văn Năm chính thức thôi làm Đại biểu Quốc hội: Lý do là gì?

Ông Hồ Văn Năm không còn là đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm không còn là đại biểu Quốc hội

Nhận kỷ luật, cựu Trưởng Ban Nội chính Đồng Nai thôi làm đại biểu Quốc hội

Nhận kỷ luật, cựu Trưởng Ban Nội chính Đồng Nai thôi làm đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội

Cho thôi ĐBQH đối với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cho thôi ĐBQH đối với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm

Ông Hồ Văn Năm được cho thôi làm đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm được cho thôi làm đại biểu Quốc hội

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi đại biểu Quốc hội đối với Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cho thôi đại biểu Quốc hội đối với Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội

Thường vụ Quốc hội quyết định cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu với ông Hồ Văn Năm

Thường vụ Quốc hội quyết định cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu với ông Hồ Văn Năm

Quanh vụ kỷ luật cán bộ ở Đồng Nai: Sai phạm nghiêm trọng, thăng chức cao hơn

Quanh vụ kỷ luật cán bộ ở Đồng Nai: Sai phạm nghiêm trọng, thăng chức cao hơn

Tuần tới, Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định về nhân sự

Tuần tới, Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định về nhân sự

Loại bỏ những 'con sâu làm rầu nồi canh', làm trong sạch bộ máy

Loại bỏ những 'con sâu làm rầu nồi canh', làm trong sạch bộ máy

Chân dung người tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai

Chân dung người tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Bộ Công an cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Bộ Công an cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Những sai phạm nào khiến Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai bị cách chức?

Những sai phạm nào khiến Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai bị cách chức?

Vì sao GĐ Công an tỉnh Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng?

Vì sao GĐ Công an tỉnh Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng?

Đó là việc xâm hại pháp luật nghiêm trọng!

Đó là việc xâm hại pháp luật nghiêm trọng!

Lý do trưởng Ban Nội chính Đồng Nai bị kỷ luật

Lý do trưởng Ban Nội chính Đồng Nai bị kỷ luật

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai bị kỷ luật sẽ thôi nhiệm vụ ra sao?

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai bị kỷ luật sẽ thôi nhiệm vụ ra sao?

Bài học về công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng các cấp!

Bài học về công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng các cấp!

Hàng loạt cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật: Họ là ai?

Hàng loạt cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật: Họ là ai?

Không xem xét xin thôi ĐBQH của ông Hồ Văn Năm

Không xem xét xin thôi ĐBQH của ông Hồ Văn Năm

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH và cho thôi ĐBQH

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH và cho thôi ĐBQH

Xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Hồ Văn Năm sau khi bị kỷ luật

Xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Hồ Văn Năm sau khi bị kỷ luật

Không có chuyện cho thôi đối với ông Hồ Văn Năm mà sẽ miễn nhiệm

Không có chuyện cho thôi đối với ông Hồ Văn Năm mà sẽ miễn nhiệm

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm theo quy trình bị kỷ luật

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm theo quy trình bị kỷ luật

Xem xét miễn nhiệm chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai của ông Hồ Văn Năm

Xem xét miễn nhiệm chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai của ông Hồ Văn Năm

'Cho thôi làm đại biểu Quốc hội vì bị kỷ luật khác với lý do sức khỏe'

'Cho thôi làm đại biểu Quốc hội vì bị kỷ luật khác với lý do sức khỏe'

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm chức Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm chức Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật Giám đốc Công an và Trưởng ban Nội chính, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Cách các chức vụ trong Đảng với Giám đốc công an Đồng Nai

Cách các chức vụ trong Đảng với Giám đốc công an Đồng Nai

Vi phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng

Vi phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng

Cách chức vụ trong Đảng của giám đốc Công an Đồng Nai

Cách chức vụ trong Đảng của giám đốc Công an Đồng Nai

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai bị cách chức

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai bị cách chức

Ban Bí thư thi hành kỷ luật đồng chí Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh và đồng chí Hồ Văn Năm

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với 2 Ủy viên BTV Tỉnh ủy Đồng Nai

Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với 2 Ủy viên BTV Tỉnh ủy Đồng Nai

Cách chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cách chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cách chức trưởng Ban Nội chính Đồng Nai với ông Hồ Văn Năm

Cách chức trưởng Ban Nội chính Đồng Nai với ông Hồ Văn Năm

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Cách chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cách chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách mọi chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai

Bị đề nghị kỷ luật, ông Hồ Văn Năm xin thôi Đại biểu quốc hội

Bị đề nghị kỷ luật, ông Hồ Văn Năm xin thôi Đại biểu quốc hội

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ vì... hoàn cảnh khó khăn

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ vì... hoàn cảnh khó khăn

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng ban Nội chính Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi đại biểu Quốc hội

Trưởng ban Nội chính Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi đại biểu Quốc hội

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai xin thôi làm đại biểu QH

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai xin thôi làm đại biểu QH

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm Đại biểu Quốc hội

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm Đại biểu Quốc hội

Khi quyền lực bị tha hóa

Khi quyền lực bị tha hóa

Đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an, Trưởng ban Nội chính Đồng Nai

Xem xét kỷ luật Bí thư tỉnh Khánh Hòa, cách chức lãnh đạo Công an Đồng Nai

Xem xét kỷ luật Bí thư tỉnh Khánh Hòa, cách chức lãnh đạo Công an Đồng Nai

Cách chức, cảnh cáo một loạt tướng, tá Công an Đồng Nai

Cách chức, cảnh cáo một loạt tướng, tá Công an Đồng Nai

UBKT Trung ương ra quyết định xử lý hàng loạt cán bộ tại Đồng Nai và Khánh Hòa

UBKT Trung ương ra quyết định xử lý hàng loạt cán bộ tại Đồng Nai và Khánh Hòa

Kết luận kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kết luận kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đề nghị kỷ luật Trưởng ban Nội chính và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật Trưởng ban Nội chính và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị xem xét kỷ luật

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị xem xét kỷ luật

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an, Trưởng ban Nội chính tỉnh Đồng Nai

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an, Trưởng ban Nội chính tỉnh Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an và Trưởng ban Nội chính Đồng Nai

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an và Trưởng ban Nội chính Đồng Nai

Cảnh cáo 3 phó giám đốc, đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Cảnh cáo 3 phó giám đốc, đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật nguyên Giám đốc và các Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Kỷ luật nguyên Giám đốc và các Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai

Thông cáo báo chí kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Công an Đồng Nai

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Công an Đồng Nai