KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH QUẢNG TRỊ (1-7-1989 – 1-7-2019): - Hồi đáp với dòng sông (Kỳ cuối: Gắn kết, mến thương đôi bờ!)

KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH QUẢNG TRỊ (1-7-1989 – 1-7-2019): - Hồi đáp với dòng sông (Kỳ cuối: Gắn kết, mến thương đôi bờ!)

Ngay từ những ngày đầu tỉnh Quảng Trị được tái lập, lãnh đạo tỉnh đã xác định huy động mọi nguồn lực để đầu...
Những sự cố hi hữu trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Những sự cố hi hữu trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Những 'cái nhất' trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Những 'cái nhất' trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Lý do đến trường thi muộn không được vào trường thi khiến nhiều người ngã ngửa

Lý do đến trường thi muộn không được vào trường thi khiến nhiều người ngã ngửa

Những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Quảng Trị

Những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Quảng Trị

Mải tìm bò bị lạc, thí sinh suýt chậm giờ thi

Mải tìm bò bị lạc, thí sinh suýt chậm giờ thi

Giáo viên lội suối tìm nam sinh vào rừng tìm bò quên thi

Giáo viên lội suối tìm nam sinh vào rừng tìm bò quên thi

Thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh lên rẫy tìm bò lạc bị trễ giờ thi

Thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh lên rẫy tìm bò lạc bị trễ giờ thi

Thí sinh mải tìm bò lạc, đội tình nguyện viên vượt suối đi tìm chở đến dự thi

Thí sinh mải tìm bò lạc, đội tình nguyện viên vượt suối đi tìm chở đến dự thi