Vụ 2 cha con chết bất thường dưới ao nuôi tôm: Hé lộ nguyên nhân

Vụ 2 cha con chết bất thường dưới ao nuôi tôm: Hé lộ nguyên nhân

Lộ nguyên nhân 2 cha con tử vong bất thường trong vuông tôm

Lộ nguyên nhân 2 cha con tử vong bất thường trong vuông tôm

Nhậu say, cả 2 cha con rơi xuống ao tôm thiệt mạng

Nhậu say, cả 2 cha con rơi xuống ao tôm thiệt mạng

Rơi xuống ao nuôi tôm, 2 cha con thiệt mạng

Rơi xuống ao nuôi tôm, 2 cha con thiệt mạng

Hai cha con ngã xe, rơi xuống đầm tôm tử vong

Hai cha con ngã xe, rơi xuống đầm tôm tử vong

Phát hiện thi thể hai cha con dưới vuông tôm ở Cà Mau

Phát hiện thi thể hai cha con dưới vuông tôm ở Cà Mau

Hai cha con chết bất thường ở vuông tôm hàng xóm

Hai cha con chết bất thường ở vuông tôm hàng xóm

Cà Mau: Phát hiện thi thể hai cha con dưới vuông tôm

Cà Mau: Phát hiện thi thể hai cha con dưới vuông tôm

Điều tra cái chết của hai cha con ở vuông tôm

Điều tra cái chết của hai cha con ở vuông tôm

2 cha con tử vong bất thường dưới vuông tôm

2 cha con tử vong bất thường dưới vuông tôm

Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm

Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm

Tá hỏa phát hiện thi thể 2 cha con nổi trong vuông tôm

Tá hỏa phát hiện thi thể 2 cha con nổi trong vuông tôm

Phát hiện thi thể hai cha con ở đầm tôm

Phát hiện thi thể hai cha con ở đầm tôm