Vụ 'vịt ra đồng phải... nộp phí': Chấm dứt thu phí nếu cần thiết

Vụ 'vịt ra đồng phải... nộp phí': Chấm dứt thu phí nếu cần thiết

Thả vịt ra đồng phải 'cõng' phí: Phải chấm dứt sớm

Thả vịt ra đồng phải 'cõng' phí: Phải chấm dứt sớm

Vụ thu phí vịt 'nhặt thóc': Chính quyền vào cuộc

Vụ thu phí vịt 'nhặt thóc': Chính quyền vào cuộc

Bình Định: Chính quyền vào cuộc xử lý vụ 'vịt ra đồng phải nộp phí'

Bình Định: Chính quyền vào cuộc xử lý vụ 'vịt ra đồng phải nộp phí'

Chấn chỉnh tình trạng xã thu phí tiền triệu vịt ăn mót lúa

Chấn chỉnh tình trạng xã thu phí tiền triệu vịt ăn mót lúa

Dân bức xúc khoản... 'thuế vịt' chạy đồng sau thu hoạch!

Dân bức xúc khoản... 'thuế vịt' chạy đồng sau thu hoạch!

Vịt ra đồng phải nộp phí: Phí truyền thống có từ thời... Pháp thuộc

Vịt ra đồng phải nộp phí: Phí truyền thống có từ thời... Pháp thuộc

Làm rõ việc nuôi vịt thả đồng phải đóng phí cho chính quyền

Làm rõ việc nuôi vịt thả đồng phải đóng phí cho chính quyền

Chuyện lạ: Vịt ăn mót trên đồng lúa của dân, xã thu phí tiền triệu

Chuyện lạ: Vịt ăn mót trên đồng lúa của dân, xã thu phí tiền triệu

Vụ 'vịt ra đồng phải... nộp phí': Huyện vào cuộc, lập đoàn kiểm tra

Vụ 'vịt ra đồng phải... nộp phí': Huyện vào cuộc, lập đoàn kiểm tra