5 bệnh nhân ngộ độc nấm ở Quảng Nam đã dần ổn định sức khỏe

Sau hơn 1 ngày điều trị, bằng sự tích cực, trách nhiệm và phác đồ điều trị hợp lý, khoa học của đội ngũ y,...
Quảng Nam: Năm bệnh nhân ngộ độc nấm đã dần ổn định sức khỏe

Quảng Nam: Năm bệnh nhân ngộ độc nấm đã dần ổn định sức khỏe

5 bệnh nhân ngộ độc nấm tại Quảng Nam đã dần ổn định sức khỏe

5 bệnh nhân ngộ độc nấm tại Quảng Nam đã dần ổn định sức khỏe

Cấp cứu kịp thời 5 người bị ngộ độc nấm rừng

Cấp cứu kịp thời 5 người bị ngộ độc nấm rừng

Ăn nấm lạ, 5 người bị ngộ độc nhập viện

Ăn nấm lạ, 5 người bị ngộ độc nhập viện

5 người dân bị ngộ độc do ăn nấm rừng

5 người dân bị ngộ độc do ăn nấm rừng

5 người ngộ độc vì ăn nấm rừng

5 người ngộ độc vì ăn nấm rừng

Quảng Nam: 5 người bị ngộ độc do ăn nấm rừng

Quảng Nam: 5 người bị ngộ độc do ăn nấm rừng

Quảng Nam: Ăn nấm rừng, 5 người bị ngộ độc

Quảng Nam: Ăn nấm rừng, 5 người bị ngộ độc

Quảng Nam: 5 người nhập viện sau khi ăn nấm

Quảng Nam: 5 người nhập viện sau khi ăn nấm

Quảng Nam: Ăn nấm 'lạ', 5 người nhập viện cấp cứu

Quảng Nam: Ăn nấm 'lạ', 5 người nhập viện cấp cứu