Nhộn nhịp ở vựa chuối Tết lớn nhất miền Trung

Nhộn nhịp ở vựa chuối Tết lớn nhất miền Trung

Diện tích trồng chuối mật mốc tại H. Hướng Hóa (Quảng Trị) đã mở rộng lên hơn 3.800ha, được coi là vựa...