Phòng tránh tai nạn cho trẻ nhỏ

Phòng tránh tai nạn cho trẻ nhỏ

Bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi bất ngờ bị thanh sắt đâm thủng sọ khi đang chơi đùa

Bé gái 8 tháng tuổi bất ngờ bị thanh sắt đâm thủng sọ khi đang chơi đùa

Máy cắt cỏ làm văng thanh sắt xuyên thủng sọ não bé gái 8 tháng tuổi

Máy cắt cỏ làm văng thanh sắt xuyên thủng sọ não bé gái 8 tháng tuổi

Bé gái 8 tháng tuổi đang chơi bị thanh sắt đâm xuyên sọ

Bé gái 8 tháng tuổi đang chơi bị thanh sắt đâm xuyên sọ

Cứu bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Cứu bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Thanh sắt dài văng trúng bé 8 tháng, xuyên thủng não

Thanh sắt dài văng trúng bé 8 tháng, xuyên thủng não

Bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị thanh sắt đâm thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị thanh sắt đâm thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt rỉ bắn vào má, xuyên thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt rỉ bắn vào má, xuyên thủng sọ

Một bé gái bị thanh sắt rỉ đâm thủng sọ

Một bé gái bị thanh sắt rỉ đâm thủng sọ