Phòng tránh tai nạn cho trẻ nhỏ

Phòng tránh tai nạn cho trẻ nhỏ

Bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi bất ngờ bị thanh sắt đâm thủng sọ khi đang chơi đùa

Bé gái 8 tháng tuổi bất ngờ bị thanh sắt đâm thủng sọ khi đang chơi đùa

Máy cắt cỏ làm văng thanh sắt xuyên thủng sọ não bé gái 8 tháng tuổi

Máy cắt cỏ làm văng thanh sắt xuyên thủng sọ não bé gái 8 tháng tuổi

Một bé gái bị thanh sắt rỉ đâm thủng sọ

Một bé gái bị thanh sắt rỉ đâm thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi đang chơi bị thanh sắt đâm xuyên sọ

Bé gái 8 tháng tuổi đang chơi bị thanh sắt đâm xuyên sọ

Cứu bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Cứu bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Thanh sắt dài văng trúng bé 8 tháng, xuyên thủng não

Thanh sắt dài văng trúng bé 8 tháng, xuyên thủng não

Bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị thanh sắt đâm thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị thanh sắt đâm thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt rỉ bắn vào má, xuyên thủng sọ

Bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt rỉ bắn vào má, xuyên thủng sọ