Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức lễ tốt nghiệp trực tuyến

Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức lễ tốt nghiệp trực tuyến

Lễ tốt nghiệp trực tuyến của Đại học Quốc tế Hồng Bàng được dàn dựng công phu, đầy đủ nghi thức và truyền...
Bảo tồn di sản kiến trúc ở TP.Hồ Chí Minh còn nhiều mâu thuẫn

Bảo tồn di sản kiến trúc ở TP.Hồ Chí Minh còn nhiều mâu thuẫn

Quy hoạch trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt: 'Được triển khai đúng quy trình'

Quy hoạch trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt: 'Được triển khai đúng quy trình'

80 kiến trúc sư kiến nghị xem lại quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt

80 kiến trúc sư kiến nghị xem lại quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt

Rạp Hòa Bình sẽ thành một quảng trường đẹp và Dinh Tỉnh Trưởng sẽ thành công trình văn hóa ý nghĩa hơn với Đà Lạt

Rạp Hòa Bình sẽ thành một quảng trường đẹp và Dinh Tỉnh Trưởng sẽ thành công trình văn hóa ý nghĩa hơn với Đà Lạt

Quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt: Song hành bảo tồn và phát triển

Quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt: Song hành bảo tồn và phát triển

Phải giữ lại 'hồn vía đô thị' Đà Lạt