Cảnh báo tai nạn giao thông trên cầu Cao Lãnh và tuyến nối

Cảnh báo tai nạn giao thông trên cầu Cao Lãnh và tuyến nối

Đi ngược chiều trên cầu, hai cô gái tử vong

Đi ngược chiều trên cầu, hai cô gái tử vong

Chạy xe ngược chiều trên cầu, 2 cô gái bị xe tải tông tử vong

Chạy xe ngược chiều trên cầu, 2 cô gái bị xe tải tông tử vong

Hai cô gái tuổi 20 chết trên cầu Cao Lãnh

Hai cô gái tuổi 20 chết trên cầu Cao Lãnh

Hai cô gái trẻ chết thảm trên cầu Cao Lãnh

Hai cô gái trẻ chết thảm trên cầu Cao Lãnh

Chạy ngược chiều trên cầu, 2 cô gái bị tông chết

Chạy ngược chiều trên cầu, 2 cô gái bị tông chết

Chạy xe ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, hai cô gái trẻ tử vong

Chạy ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 cô gái trẻ tử vong

Đi ngược chiều bị xe tải tông, hai cô gái trẻ tử vong

Chạy ngược chiều trên cầu, hai cô gái tử vong vì 'đối đầu' xe tải

Đâm xe kinh hoàng khi chạy ngược chiều, 2 cô gái tử vong

Xe tải tông xe máy trên cầu Cao Lãnh, hai cô gái trẻ tử vong

Điều khiển xe ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 người nữ tử vong