Đi ngược chiều trên cầu, hai cô gái tử vong

Đi ngược chiều trên cầu, hai cô gái tử vong

Chạy ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 nữ sinh tử vong

Chạy ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 nữ sinh tử vong

Cú va chạm kinh hoàng, 2 cô gái tử vong tại chỗ

Cú va chạm kinh hoàng, 2 cô gái tử vong tại chỗ

Chạy xe ngược chiều trên cầu, 2 cô gái bị xe tải tông tử vong

Chạy xe ngược chiều trên cầu, 2 cô gái bị xe tải tông tử vong

Hai cô gái tuổi 20 chết trên cầu Cao Lãnh

Hai cô gái tuổi 20 chết trên cầu Cao Lãnh

Chạy xe ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 nữ sinh tử vong

Chạy xe ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 nữ sinh tử vong

Hai cô gái chạy ngược chiều tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải

Hai cô gái chạy ngược chiều tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải

Hai cô gái trẻ chết thảm trên cầu Cao Lãnh

Hai cô gái trẻ chết thảm trên cầu Cao Lãnh

Chạy ngược chiều trên cầu, 2 cô gái bị tông chết

Chạy ngược chiều trên cầu, 2 cô gái bị tông chết

Đồng Tháp: Đi ngược chiều trên cầu, hai cô gái trẻ bị xe tải tông tử vong

Đồng Tháp: Đi ngược chiều trên cầu, hai cô gái trẻ bị xe tải tông tử vong

Chạy xe ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, hai cô gái trẻ tử vong

Chạy xe ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, hai cô gái trẻ tử vong

Chạy ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 cô gái trẻ tử vong

Chạy ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 cô gái trẻ tử vong

Ôtô tải va chạm mạnh với xe máy trên cầu Cao Lãnh, 2 cô gái tử vong

Ôtô tải va chạm mạnh với xe máy trên cầu Cao Lãnh, 2 cô gái tử vong

Đi ngược chiều bị xe tải tông, hai cô gái trẻ tử vong

Đi ngược chiều bị xe tải tông, hai cô gái trẻ tử vong

Đâm xe kinh hoàng khi chạy ngược chiều, 2 cô gái tử vong

Đâm xe kinh hoàng khi chạy ngược chiều, 2 cô gái tử vong

Xe tải tông xe máy trên cầu Cao Lãnh, hai cô gái trẻ tử vong

Xe tải tông xe máy trên cầu Cao Lãnh, hai cô gái trẻ tử vong