Không phải Hoàng Thùy hay Mâu Thủy, BTC chọn Lê Thị Thu Trang làm 'Hoa hậu giả định'

Không phải Hoàng Thùy hay Mâu Thủy, BTC chọn Lê Thị Thu Trang làm 'Hoa hậu giả định'

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thoát 'án' tạm hoãn

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thoát 'án' tạm hoãn

Hoàng Thùy, Mâu Thủy đọ dáng cùng 40 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hoàng Thùy, Mâu Thủy đọ dáng cùng 40 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Người đẹp Nghệ An lọt 4 top đầu bình chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Người đẹp Nghệ An lọt 4 top đầu bình chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Ngắm nhìn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trình diễn phần thi bikini

Ngắm nhìn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trình diễn phần thi bikini

Ngắm nhìn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trình diễn phần thi bikini

Ngắm nhìn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trình diễn phần thi bikini