Khen ngợi nhân viên đường sắt không tham của rơi

Khen ngợi nhân viên đường sắt không tham của rơi

Bộ trưởng Bộ GTVT gửi thư khen nhân viên đường sắt trả lại 120 triệu đồng hành khách để quên trên tàu

Bộ trưởng Bộ GTVT gửi thư khen nhân viên đường sắt trả lại 120 triệu đồng hành khách để quên trên tàu

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen nhân viên đường sắt trả khách 120 triệu

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen nhân viên đường sắt trả khách 120 triệu

Khen thưởng nhân viên và tổ tàu trả lại hơn 100 triệu cho hành khách

Khen thưởng nhân viên và tổ tàu trả lại hơn 100 triệu cho hành khách

Trả lại khách gần 120 triệu, tổ tàu được tiếp thêm động lực

Trả lại khách gần 120 triệu, tổ tàu được tiếp thêm động lực

Bọc tiền lớn trong ba lô nữ hành khách bỏ quên trên tàu

Bọc tiền lớn trong ba lô nữ hành khách bỏ quên trên tàu

Nhân viên tàu trả lại bọc tiền lớn khách để quên

Nhân viên tàu trả lại bọc tiền lớn khách để quên

Khách đi tàu thống nhất nhận lại gần 120 triệu đồng sau khi để quên

Khách đi tàu thống nhất nhận lại gần 120 triệu đồng sau khi để quên

Khách bỏ quên túi tiền 120 triệu đồng trên tàu

Khách bỏ quên túi tiền 120 triệu đồng trên tàu

Hành khách bỏ quên gần 120 triệu đồng trên tàu SE1

Hành khách bỏ quên gần 120 triệu đồng trên tàu SE1

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu của khách bỏ quên

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu của khách bỏ quên

Bọc tiền lớn trong ba lô nữ hành khách bỏ quên trên tàu

Bọc tiền lớn trong ba lô nữ hành khách bỏ quên trên tàu

Tiếp viên trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách bỏ quên trên tàu

Tiếp viên trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách bỏ quên trên tàu

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu đồng hành khách để quên

Nhân viên tàu SE1 trả lại gần 120 triệu đồng hành khách để quên

Tổ tàu SE1 trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách bỏ quên

Tổ tàu SE1 trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách bỏ quên

Nhân viên đường sắt trả lại gần 120 triệu đồng cho hành khách

Nhân viên đường sắt trả lại gần 120 triệu đồng cho hành khách

Khách hốt hoảng báo tin để quên hơn trăm triệu trên tàu

Khách hốt hoảng báo tin để quên hơn trăm triệu trên tàu