Nghiêm trị hành vi phá hoại

Nghiêm trị hành vi phá hoại

Nước mắt của người dân khi bị kẻ gian chặt phá gần 1.000 trụ tiêu

Nước mắt của người dân khi bị kẻ gian chặt phá gần 1.000 trụ tiêu

Hơn 700 gốc tiêu sắp thu hoạch bị kẻ gian phá hoại, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Hơn 700 gốc tiêu sắp thu hoạch bị kẻ gian phá hoại, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Hơn 700 gốc tiêu đang cho thu hoạch bị kẻ gian chặt trộm

Hơn 700 gốc tiêu đang cho thu hoạch bị kẻ gian chặt trộm

Hơn 700 gốc tiêu của hai gia đình bị kẻ gian phá hoại

Hơn 700 gốc tiêu của hai gia đình bị kẻ gian phá hoại

Hàng trăm trụ tiêu của hai hộ dân bị kẻ gian chặt phá, hủy hoại

Hàng trăm trụ tiêu của hai hộ dân bị kẻ gian chặt phá, hủy hoại

Điều tra đối tượng đột nhập, 'bức tử' hàng trăm trụ tiêu của người dân

Hàng trăm trụ tiêu bị 'đầu độc' đến chết

Nạn phá hoại hồ tiêu ở Đắk Lắk khiến nông dân điêu đứng

Hàng trăm trụ tiêu ở Đắk Lắk bị kẻ gian phá hoại