Một phụ nữ Vân Kiều hiến đất làm trường

Một phụ nữ Vân Kiều hiến đất làm trường

Người phụ nữ Vân Kiều nghèo hiến đất xây trường

Người phụ nữ Vân Kiều nghèo hiến đất xây trường

Người phụ nữ Bru – Vân Kiều nghèo tự nguyện hiến đất xây trường học

Người phụ nữ Bru – Vân Kiều nghèo tự nguyện hiến đất xây trường học

Một phụ nữ Bru - Vân Kiều hiến gần 800m2 đất làm trường mầm non

Một phụ nữ Bru - Vân Kiều hiến gần 800m2 đất làm trường mầm non

Người phụ nữ dân tộc hiến đất xây dựng trường mầm non

Người phụ nữ dân tộc hiến đất xây dựng trường mầm non

Người phụ nữ Bru – Vân Kiều hiến 800 m2 đất làm điểm trường mầm non

Người phụ nữ Bru – Vân Kiều hiến 800 m2 đất làm điểm trường mầm non

Mùa xuân mới của đồng bào Rục

Mùa xuân mới của đồng bào Rục