Thi uống rượu giỏi, sao lại kỳ quái đến vậy!

Thi uống rượu giỏi, sao lại kỳ quái đến vậy!

'Gương' mờ không dành cho ai soi

'Gương' mờ không dành cho ai soi

ĐBQH cưới con 3 ngày: Kiểm điểm đơn vị cho mượn xe

ĐBQH cưới con 3 ngày: Kiểm điểm đơn vị cho mượn xe

Báo cáo Bộ Nội vụ việc Trưởng đoàn ĐBQH tổ chức tiệc cưới 3 ngày

Báo cáo Bộ Nội vụ việc Trưởng đoàn ĐBQH tổ chức tiệc cưới 3 ngày

Sóc Trăng báo cáo Bộ Nội vụ chuyện Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức đám cưới cho con suốt 3 ngày

Sóc Trăng báo cáo Bộ Nội vụ chuyện Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức đám cưới cho con suốt 3 ngày

ĐBQH cưới con 3 ngày: Từng xử lý nghiêm

ĐBQH cưới con 3 ngày: Từng xử lý nghiêm

Tất cả cán bộ dùng xe công đi cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng chỉ xin rút kinh nghiệm!?

Tất cả cán bộ dùng xe công đi cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng chỉ xin rút kinh nghiệm!?

Cán bộ Sóc Trăng dùng xe công đi đám cưới tự nhận hình thức kiểm điểm 'rút kinh nghiệm'

Cán bộ Sóc Trăng dùng xe công đi đám cưới tự nhận hình thức kiểm điểm 'rút kinh nghiệm'

Cán bộ dùng xe xanh đi đám cưới xin rút kinh nghiệm

Cán bộ dùng xe xanh đi đám cưới xin rút kinh nghiệm

Sóc Trăng: Cán bộ dùng xe công đi đám cưới con đại biểu QH xin rút kinh nghiệm

Sóc Trăng: Cán bộ dùng xe công đi đám cưới con đại biểu QH xin rút kinh nghiệm

Vụ đám cưới rình rang ở Sóc Trăng: Kiểm điểm các cá nhân, đơn vị

Vụ đám cưới rình rang ở Sóc Trăng: Kiểm điểm các cá nhân, đơn vị

Cán bộ dùng xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH xin 'tự rút kinh nghiệm'

Cán bộ dùng xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH xin 'tự rút kinh nghiệm'

Vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội: 'Tự nhận rút kinh nghiệm!'

Vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội: 'Tự nhận rút kinh nghiệm!'

Vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH, cán bộ nhận kiểm điểm

Vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH, cán bộ nhận kiểm điểm

Xử lý các trường hợp sử dụng xe công đi dự đám cưới con trai Trưởng đoàn ĐBQH

Xử lý các trường hợp sử dụng xe công đi dự đám cưới con trai Trưởng đoàn ĐBQH

Vụ lấy xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH: Các cán bộ tự nhận kiểm điểm rút kinh nghiệm

Vụ lấy xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH: Các cán bộ tự nhận kiểm điểm rút kinh nghiệm

Đám cưới con 3 ngày, Trưởng đoàn ĐBQH giải trình, khách mời bị kiểm điểm

Đám cưới con 3 ngày, Trưởng đoàn ĐBQH giải trình, khách mời bị kiểm điểm

Tất cả cán bộ lấy xe biển xanh đi đám cưới con trai Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng xin rút kinh nghiệm

Tất cả cán bộ lấy xe biển xanh đi đám cưới con trai Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng xin rút kinh nghiệm

'Rút kinh nghiệm' vụ lấy xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

'Rút kinh nghiệm' vụ lấy xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

Làm rõ vụ Trưởng Ban dân vận Sóc Trăng tổ chức đám cưới hoành tráng cho con

Làm rõ vụ Trưởng Ban dân vận Sóc Trăng tổ chức đám cưới hoành tráng cho con

Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con

Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con

Bộ Nội vụ đề nghị Sóc Trăng báo cáo vụ Trưởng đoàn ĐBQH làm đám cưới cho con 3 ngày

Bộ Nội vụ đề nghị Sóc Trăng báo cáo vụ Trưởng đoàn ĐBQH làm đám cưới cho con 3 ngày

Báo cáo việc Trưởng đoàn đại biểu QH Sóc Trăng tổ chức tiệc cưới cho con trước 20-8

Báo cáo việc Trưởng đoàn đại biểu QH Sóc Trăng tổ chức tiệc cưới cho con trước 20-8

Đám cưới rình rang con trai Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh: Bộ Nội vụ yêu cầu Sóc Trăng xử lý

Đám cưới rình rang con trai Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh: Bộ Nội vụ yêu cầu Sóc Trăng xử lý

Bộ Nội vụ vào cuộc vụ Trưởng đoàn đại biểu Sóc Trăng tổ chức cưới con 3 ngày

Bộ Nội vụ vào cuộc vụ Trưởng đoàn đại biểu Sóc Trăng tổ chức cưới con 3 ngày

Đám cưới con ĐBQH Sóc Trăng: Khẩn trương làm rõ!

Đám cưới con ĐBQH Sóc Trăng: Khẩn trương làm rõ!

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo vụ trưởng đoàn ĐBQH tổ chức đám cưới cho con 3 ngày

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo vụ trưởng đoàn ĐBQH tổ chức đám cưới cho con 3 ngày

Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm tra vụ đám cưới xa hoa ở Sóc Trăng

Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm tra vụ đám cưới xa hoa ở Sóc Trăng

Đề nghị xử lý vụ Trưởng Đoàn ĐBQH làm đám cưới hoành tráng cho con trai

Đề nghị xử lý vụ Trưởng Đoàn ĐBQH làm đám cưới hoành tráng cho con trai

Đề nghị xử lý việc Trưởng đoàn ĐBQH tổ chức tiệc cưới cho con 3 ngày

Đề nghị xử lý việc Trưởng đoàn ĐBQH tổ chức tiệc cưới cho con 3 ngày

Bộ Nội vụ đề nghị kiểm tra việc cán bộ tổ chức tiệc cưới 'rình rang'

Bộ Nội vụ đề nghị kiểm tra việc cán bộ tổ chức tiệc cưới 'rình rang'

Đề nghị Sóc Trăng báo cáo vụ Trưởng đoàn ĐBQH làm đám cưới rình rang cho con

Đề nghị Sóc Trăng báo cáo vụ Trưởng đoàn ĐBQH làm đám cưới rình rang cho con

Vụ đám cưới con trai trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng 3 ngày, 4 tiệc: Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo

Vụ đám cưới con trai trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng 3 ngày, 4 tiệc: Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo

Bộ Công an thu thập thông tin vụ Nhật Cường từ phía Hà Nội

Bộ Công an thu thập thông tin vụ Nhật Cường từ phía Hà Nội

Bộ Nội vụ làm rõ việc Trưởng đoàn Đại biểu QH Sóc Trăng tổ chức tiệc cưới cho con suốt 3 ngày

Kinh tế Việt Nam vượt khó để cán đích

Kinh tế Việt Nam vượt khó để cán đích

Xe biển xanh dự lễ cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Bộ Nội vụ vào cuộc

Xe biển xanh dự lễ cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Bộ Nội vụ vào cuộc

Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng về đám cưới 'rình rang' của con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng về đám cưới 'rình rang' của con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Kiểm tra, xác minh các doanh nghiệp có liên quan đến Công ty Asanzo

Kiểm tra, xác minh các doanh nghiệp có liên quan đến Công ty Asanzo

Bộ Nội vụ: Sẽ xem xét vụ Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới xa hoa cho con

Bộ Nội vụ: Sẽ xem xét vụ Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới xa hoa cho con

Vụ xe biển xanh đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Vi phạm sẽ phải xử lý

Vụ xe biển xanh đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Vi phạm sẽ phải xử lý

Bộ Nội vụ chưa biết vụ đám cưới con ĐBQH Sóc Trăng

Bộ Nội vụ chưa biết vụ đám cưới con ĐBQH Sóc Trăng

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc: Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc: Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng

Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng vụ Trưởng đoàn ĐBQH cưới rình rang cho con

Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng vụ Trưởng đoàn ĐBQH cưới rình rang cho con

Bộ Nội vụ nói gì về đám cưới 'rình rang' của con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Bộ Nội vụ nói gì về đám cưới 'rình rang' của con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Sẽ kiểm tra vụ việc trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới rình rang cho con

Sẽ kiểm tra vụ việc trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới rình rang cho con

Toàn bộ nghi phạm, bị hại ở đường dây đánh bạc 10.000 tỷ là người TQ

Toàn bộ nghi phạm, bị hại ở đường dây đánh bạc 10.000 tỷ là người TQ

Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng về vụ việc của bà Hồ Thị Cẩm Đào

Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Sóc Trăng về vụ việc của bà Hồ Thị Cẩm Đào

'Đại biểu của dân mà tổ chức đám cưới cho con rình rang thì phản cảm'

'Đại biểu của dân mà tổ chức đám cưới cho con rình rang thì phản cảm'

Tiền thuế dân đóng, ĐBQH đừng dùng đi ăn cưới!

Tiền thuế dân đóng, ĐBQH đừng dùng đi ăn cưới!

Xe công đi đám cưới ở Sóc Trăng có bị phạt tiền?

Xe công đi đám cưới ở Sóc Trăng có bị phạt tiền?

Đám cưới, xe công và cán bộ quên 'làm gương'

Đám cưới, xe công và cán bộ quên 'làm gương'

Đám cưới đừng nên thực dụng và rình rang!

Đám cưới đừng nên thực dụng và rình rang!

Sóc Trăng chỉ đạo truy trách nhiệm vụ dùng xe công đi ăn cưới

Sóc Trăng chỉ đạo truy trách nhiệm vụ dùng xe công đi ăn cưới

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con: Chờ cấp trên xem xét

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con: Chờ cấp trên xem xét

Kiểm điểm những trường hợp sử dụng xe công đi dự đám cưới con trai Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Kiểm điểm những trường hợp sử dụng xe công đi dự đám cưới con trai Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Xe Đoàn đại biểu Quốc hội có mặt tại đám cưới ở Sóc Trăng: Bí Thư Cần Thơ nói gì?

Xe Đoàn đại biểu Quốc hội có mặt tại đám cưới ở Sóc Trăng: Bí Thư Cần Thơ nói gì?

Sóc Trăng: Kiểm điểm những trường hợp dùng xe công dự đám cưới '3 ngày 4 tiệc'

Sóc Trăng: Kiểm điểm những trường hợp dùng xe công dự đám cưới '3 ngày 4 tiệc'

Đám cưới con đại biểu Quốc hội 4 tiệc 3 ngày: Rình rang cho ai?

Đám cưới con đại biểu Quốc hội 4 tiệc 3 ngày: Rình rang cho ai?

Sóc Trăng sẽ kiểm điểm cán bộ đi xe biển xanh dự tiệc cưới con Trưởng ban Dân vận

Sóc Trăng sẽ kiểm điểm cán bộ đi xe biển xanh dự tiệc cưới con Trưởng ban Dân vận

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiệc cưới cho con suốt 3 ngày nói gì?

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiệc cưới cho con suốt 3 ngày nói gì?

Kết quả kiểm tra xe công chở khách dự tiệc cưới con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Kết quả kiểm tra xe công chở khách dự tiệc cưới con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng phân trần về tiệc đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng phân trần về tiệc đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc

Phân trần của trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc

Phân trần của trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc

Xác định các xe công đến đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Xác định các xe công đến đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Tổ chức đám cưới 'khủng' cho con, nữ Trưởng ban dân vận Sóc Trăng nói gì?

Tổ chức đám cưới 'khủng' cho con, nữ Trưởng ban dân vận Sóc Trăng nói gì?

Sóc Trăng rà soát cán bộ sử dụng xe công đi ăn cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

Sóc Trăng rà soát cán bộ sử dụng xe công đi ăn cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng lên tiếng về việc xe công đến dự đám cưới của con trai

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng lên tiếng về việc xe công đến dự đám cưới của con trai

Xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng của những đơn vị nào?

Xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng của những đơn vị nào?

Xử lý nghiêm cán bộ dùng xe công đi ăn cưới con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Xử lý nghiêm cán bộ dùng xe công đi ăn cưới con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc?

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc?

Nữ Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng lên tiếng về việc tổ chức tiệc cưới cho con trong 3 ngày

Nữ Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng lên tiếng về việc tổ chức tiệc cưới cho con trong 3 ngày

Sóc Trăng kiểm điểm cán bộ đi xe biển xanh dự cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

Sóc Trăng kiểm điểm cán bộ đi xe biển xanh dự cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

Bà Hồ Thị Cẩm Đào lên tiếng vụ tổ chức tiệc cưới 3 ngày liền cho con

Bà Hồ Thị Cẩm Đào lên tiếng vụ tổ chức tiệc cưới 3 ngày liền cho con

Trưởng đoàn ĐBQH tổ chức đám cưới cho con suốt 3 ngày: Xe biển xanh nào chở cán bộ tham dự?

Trưởng đoàn ĐBQH tổ chức đám cưới cho con suốt 3 ngày: Xe biển xanh nào chở cán bộ tham dự?

Sóc Trăng: Trưởng đoàn đại biểu quốc hội phân trần về tiệc cưới suốt 3 ngày

Tỉnh ủy Sóc Trăng vào cuộc vụ xe công đi dự tiệc cưới con Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội

Tỉnh ủy Sóc Trăng vào cuộc vụ xe công đi dự tiệc cưới con Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội

Quan chức Sóc Trăng cưới con linh đình: Phân trần 'cái khó'

Quan chức Sóc Trăng cưới con linh đình: Phân trần 'cái khó'

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc?

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc?

Xác minh thông tin nhiều xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Xác minh thông tin nhiều xe biển xanh dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra vụ xe công đi ăn cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra vụ xe công đi ăn cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

Xác minh nhiều xe biển xanh xuất hiện tại đám cưới con trai trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Xác minh nhiều xe biển xanh xuất hiện tại đám cưới con trai trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới con rình rang suốt 3 ngày tại nhà hàng lớn nhất tỉnh

Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức cưới con rình rang suốt 3 ngày tại nhà hàng lớn nhất tỉnh

Xôn xao việc lấy xe công đi dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Xôn xao việc lấy xe công đi dự đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng

Đám cưới 'khủng' của con Trưởng ban Dân vận Sóc Trăng: Nhiều xe 'biển xanh' có mặt!

Đám cưới 'khủng' của con Trưởng ban Dân vận Sóc Trăng: Nhiều xe 'biển xanh' có mặt!

Nhiều xe biển xanh tại lễ cưới con Trưởng Đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Nhiều xe biển xanh tại lễ cưới con Trưởng Đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức 3 ngày, 4 tiệc

Đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức 3 ngày, 4 tiệc

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiệc cưới cho con suốt 3 ngày

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiệc cưới cho con suốt 3 ngày

Đám cưới con trai, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức rình rang 3 ngày liền

Đám cưới con trai, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức rình rang 3 ngày liền

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức tiệc cưới cho con suốt 3 ngày

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng tổ chức tiệc cưới cho con suốt 3 ngày

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiệc cưới cho con 3 ngày liền

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiệc cưới cho con 3 ngày liền

Sóc Trăng: 14.000 đoàn viên hưởng lợi từ chương trình phúc lợi

Sóc Trăng: 14.000 đoàn viên hưởng lợi từ chương trình phúc lợi

Hạn chế thấp nhất bức xúc dư luận

Hạn chế thấp nhất bức xúc dư luận