Hồ Thế Phất & lục bát tình…

Hồ Thế Phất & lục bát tình…

Bóng nhan sắc bóng quê hương (NXB Hội nhà văn) là tập thơ vừa ra mắt bạn đọc của nhà thơ Hồ Thế Phất (Bình...