Điện lực TP.HCM nói gì sau vụ nhân viên bị đánh gãy sống mũi?

Điện lực TP.HCM nói gì sau vụ nhân viên bị đánh gãy sống mũi?

TP.HCM: Nhân viên điện lực bị hành hung khi làm nhiệm vụ

TP.HCM: Nhân viên điện lực bị hành hung khi làm nhiệm vụ

Tổng CT Điện lực TP.HCM: Cần làm rõ việc nhân viên bị hành hung

Tổng CT Điện lực TP.HCM: Cần làm rõ việc nhân viên bị hành hung

Công an vào cuộc điều tra vụ nhân viên Điện lực Tân Bình bị hành hung

Công an vào cuộc điều tra vụ nhân viên Điện lực Tân Bình bị hành hung

TP.HCM: Thông báo cắt điện, nhân viên điện lực bị đánh gãy sống mũi

TP.HCM: Thông báo cắt điện, nhân viên điện lực bị đánh gãy sống mũi

Nhân viên điện lực bị đánh nhập viện khi thông báo cắt điện

Nhân viên điện lực bị đánh nhập viện khi thông báo cắt điện

Nhân viên điện lực bị đánh dã man khi đến thông báo cắt điện

Nhân viên điện lực bị đánh dã man khi đến thông báo cắt điện