Mâu thuẫn ở quán nhậu, thanh niên đâm chết người rồi dắt bạn gái bỏ trốn

Mâu thuẫn ở quán nhậu, thanh niên đâm chết người rồi dắt bạn gái bỏ trốn

Mang dao đến nhà đối thủ để giải quyết mâu thuẫn trước đó, gã thanh niên đâm chết người rồi dắt bạn gái bỏ...
Chặn bắt kẻ đâm chết người rồi bỏ trốn cùng bạn gái

Chặn bắt kẻ đâm chết người rồi bỏ trốn cùng bạn gái

Án mạng sau chầu nhậu

Án mạng sau chầu nhậu

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 9X xông vào nhà đâm chết 'đối thủ'

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 9X xông vào nhà đâm chết 'đối thủ'

Bắt nghi can 9X xông vào nhà đâm chết người sau chầu nhậu

Bắt nghi can 9X xông vào nhà đâm chết người sau chầu nhậu

Đâm chết bạn nhậu, nam thanh niên định cùng bạn gái trốn về miền Tây

Đâm chết bạn nhậu, nam thanh niên định cùng bạn gái trốn về miền Tây

Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu