Quản lý thị trường Hà Tĩnh 'tuyên chiến' với thực phẩm bẩn

Quản lý thị trường Hà Tĩnh 'tuyên chiến' với thực phẩm bẩn

Tạm giữ 400 chai rượu ngoại

Tạm giữ 400 chai rượu ngoại

Bắt giữ 400 chai rượu ngoại nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ

Bắt giữ 400 chai rượu ngoại nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe tải vận chuyển 400 chai rượu ngoại nhập lậu

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe tải vận chuyển 400 chai rượu ngoại nhập lậu

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe tải chở 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe tải chở 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Hà Tĩnh: Thu giữ lượng lớn rượu ngoại nhập lậu

Hà Tĩnh: Thu giữ lượng lớn rượu ngoại nhập lậu

Bắt giữ xe tải chở 400 chai rượu Chivas, Baileys lậu trên đường ra Bắc

Bắt giữ xe tải chở 400 chai rượu Chivas, Baileys lậu trên đường ra Bắc

Bắt vụ vận chuyển 400 chai rượu ngoại nhập lậu

Bắt vụ vận chuyển 400 chai rượu ngoại nhập lậu

Hà Tĩnh: Thu giữ 400 chai rượu Chivas, Baileys nhập lậu

Hà Tĩnh: Thu giữ 400 chai rượu Chivas, Baileys nhập lậu