Thủy điện 'khát nước' kỷ lục

Thủy điện 'khát nước' kỷ lục

Quảng Nam yêu cầu 2 thủy điện ngừng phát điện đến hết ngày 31/12/2019

Quảng Nam yêu cầu 2 thủy điện ngừng phát điện đến hết ngày 31/12/2019

Vì sao Đà Nẵng đề nghị 2 thủy điện A Vương, Sông Bung 4 hạn chế phát điện?

Vì sao Đà Nẵng đề nghị 2 thủy điện A Vương, Sông Bung 4 hạn chế phát điện?

Lũ ít về, thủy điện không tích nước, mùa kiệt 2020 Đà Nẵng sẽ ra sao?

Lũ ít về, thủy điện không tích nước, mùa kiệt 2020 Đà Nẵng sẽ ra sao?

Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ và nam Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ và nam Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Phương án khẩn cấp trong 24 giờ khôi phục cấp nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Phương án khẩn cấp trong 24 giờ khôi phục cấp nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Nguồn nước nhiễm mặn nghiêm trọng, TP.Đà Nẵng 'báo động đỏ'