Nam sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã xử lý vi phạm an toàn giao thông

Nam sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã xử lý vi phạm an toàn giao thông

Nam sinh tự tử sau khi bị chặn kiểm tra xe

Nam sinh tự tử sau khi bị chặn kiểm tra xe

Bị công an xã tạm giữ xe máy, nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử

Bị công an xã tạm giữ xe máy, nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử

Học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã bắt xe

Học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã bắt xe

Nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử sau khi bị công an bắt xe

Nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử sau khi bị công an bắt xe

Công an trả lời vụ nam sinh tự tử sau khi bị giữ xe

Công an trả lời vụ nam sinh tự tử sau khi bị giữ xe

Đắk Lắk: Bị công an xã bắt xe, một học sinh lớp 8 treo cổ tự tử

Đắk Lắk: Bị công an xã bắt xe, một học sinh lớp 8 treo cổ tự tử

Một học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã giữ xe

Một học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã giữ xe