Hồ thủy lợi khô cạn, hàng ngàn héc-ta lúa và hoa màu 'chết khát'

Hồ thủy lợi khô cạn, hàng ngàn héc-ta lúa và hoa màu 'chết khát'

Nắng nóng liên tục, kéo dài từ đầu năm đến nay khiến mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn TT-Huế...