Thông tin từ đường dây nóng

Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Nguyễn Anh Sơn, ở phường Tân Dân, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), thông tin: Nhiều hành khách đi...