Kỷ luật nhiều cán bộ xã liên quan vụ giết thịt, phân chia bò giống chính sách

Kỷ luật nhiều cán bộ xã liên quan vụ giết thịt, phân chia bò giống chính sách

Kỷ luật nhiều cán bộ xã trong vụ phát bò chính sách cho người nhà cán bộ

Kỷ luật nhiều cán bộ xã trong vụ phát bò chính sách cho người nhà cán bộ

Bò chính sách lạc nhà quan xã: Đề nghị kỉ luật nhiều lãnh đạo

Bò chính sách lạc nhà quan xã: Đề nghị kỉ luật nhiều lãnh đạo

Bò giống 'đi lạc' vào lò mổ: Khiển trách loạt cán bộ

Bò giống 'đi lạc' vào lò mổ: Khiển trách loạt cán bộ

'Quan xã' chia nhau xẻ thịt bò chính sách bị xử lý thế nào?

'Quan xã' chia nhau xẻ thịt bò chính sách bị xử lý thế nào?

Quảng Trị: Cách chức Đảng ủy viên người giao bò chính sách cho cán bộ

Quảng Trị: Cách chức Đảng ủy viên người giao bò chính sách cho cán bộ

Đem bò giống bán cho lò mổ, nhiều 'quan xã' bị kỷ luật

Đem bò giống bán cho lò mổ, nhiều 'quan xã' bị kỷ luật

Vụ bò giống 'đi nhầm' nhà cán bộ ở Quảng Trị: Kỷ luật một số 'quan xã'

Vụ bò giống 'đi nhầm' nhà cán bộ ở Quảng Trị: Kỷ luật một số 'quan xã'

Quảng Trị: Xẻ thịt bò giống, tập thể lãnh đạo xã bị kỷ luật

Quảng Trị: Xẻ thịt bò giống, tập thể lãnh đạo xã bị kỷ luật

Bò chính sách 'đi lạc' vào lò mổ ở Quảng Trị: Nhiều 'quan xã' bị kỷ luật

Bò chính sách 'đi lạc' vào lò mổ ở Quảng Trị: Nhiều 'quan xã' bị kỷ luật

Kỷ luật một số cán bộ, đảng viên ở các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam

Vụ xẻ thịt bò chính sách: Dàn lãnh đạo xã bị kỷ luật ra sao

Vụ xẻ thịt bò chính sách: Dàn lãnh đạo xã bị kỷ luật ra sao

Bán 'bò giống chính sách' cho lò mổ, nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật

Bán 'bò giống chính sách' cho lò mổ, nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật

'Quan xã' bị kỷ luật Đảng vì để bò chính sách 'lạc' vào lò mổ

'Quan xã' bị kỷ luật Đảng vì để bò chính sách 'lạc' vào lò mổ

Quảng Trị: Bí thư, Chủ tịch xã bị kỷ luật vì vụ bò giống bị... thịt

Quảng Trị: Bí thư, Chủ tịch xã bị kỷ luật vì vụ bò giống bị... thịt

Kỷ luật hàng loạt cán bộ vụ bò giống 'đi lạc' vào lò mổ

Kỷ luật hàng loạt cán bộ vụ bò giống 'đi lạc' vào lò mổ

Vụ bán bò giống chính sách cho lò mổ: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Vụ bán bò giống chính sách cho lò mổ: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Kỷ luật nhiều cá nhân trong vụ bò chính sách vào nhầm nhà cán bộ xã

Kỷ luật nhiều cá nhân trong vụ bò chính sách vào nhầm nhà cán bộ xã

Kỷ luật khiển trách tập thể Đảng ủy xã Triệu Độ, Quảng Trị

Kỷ luật khiển trách tập thể Đảng ủy xã Triệu Độ, Quảng Trị