Rải đinh trên quốc lộ: Cần chế tài đủ mạnh để ngăn chặn

Rải đinh trên quốc lộ: Cần chế tài đủ mạnh để ngăn chặn

Nếu việc rải đinh gây hậu quả khiến người điều khiển phương tiện giao thông bị tai nạn nghiêm trọng, thì...
Tội ác mang tên… 'đinh tặc'

Tội ác mang tên… 'đinh tặc'

Mạnh tay xử lý 'đinh tặc'

Mạnh tay xử lý 'đinh tặc'

Xử 'đinh tặc' tội gì mới phù hợp?

Xử 'đinh tặc' tội gì mới phù hợp?

Phải xử lý hình sự bọn 'đinh tặc'

Phải xử lý hình sự bọn 'đinh tặc'

Chủ tiệm sửa xe rải đinh trên quốc lộ

Chủ tiệm sửa xe rải đinh trên quốc lộ

Đồng Nai: Bắt giữ chủ tiệm sửa xe rải đinh trên QL51

Đồng Nai: Bắt giữ chủ tiệm sửa xe rải đinh trên QL51

Đồng Nai: 'Đinh tặc' kiêm chủ tiệm sửa xe rải đinh gài bẫy trên quốc lộ 51

Đồng Nai: 'Đinh tặc' kiêm chủ tiệm sửa xe rải đinh gài bẫy trên quốc lộ 51

Chủ tiệm sửa xe rải đinh trên quốc lộ bị bắt

Chủ tiệm sửa xe rải đinh trên quốc lộ bị bắt

Bắt tại trận chủ tiệm rải đinh bẫy người chạy xe trên Quốc lộ 51

Bắt tại trận chủ tiệm rải đinh bẫy người chạy xe trên Quốc lộ 51

Bắt giữ chủ tiệm sửa xe rải đinh ra quốc lộ 51

Bắt giữ chủ tiệm sửa xe rải đinh ra quốc lộ 51

'Bắt nóng' chủ tiệm sửa xe rải đinh trên QL51

'Bắt nóng' chủ tiệm sửa xe rải đinh trên QL51

Đồng Nai: Bắt được chủ tiệm sửa xe rải đinh trên quốc lộ 51

Đồng Nai: Bắt được chủ tiệm sửa xe rải đinh trên quốc lộ 51

Đồng Nai: Phát hiện 'đinh tặc' trên Quốc lộ 51 là chủ tiệm sửa xe

Đồng Nai: Phát hiện 'đinh tặc' trên Quốc lộ 51 là chủ tiệm sửa xe

Phát hiện chủ tiệm sửa xe 10 lần rải đinh trên Quốc lộ 51

Phát hiện chủ tiệm sửa xe 10 lần rải đinh trên Quốc lộ 51