Giật điện khiến 3 người thương vong ở Bến Tre

Giật điện khiến 3 người thương vong ở Bến Tre

Sửa máy bơm nước, 5 người bị điện giật thương vong ở Bến Tre

Sửa máy bơm nước, 5 người bị điện giật thương vong ở Bến Tre

Xác định nguyên nhân khiến 5 công nhân thương vong trong lúc sửa máy bơm ở Bến Tre

Xác định nguyên nhân khiến 5 công nhân thương vong trong lúc sửa máy bơm ở Bến Tre

5 công nhân thương vong khi sửa máy bơm

5 công nhân thương vong khi sửa máy bơm

Nguyên nhân dẫn đến điện giật làm 5 công nhân thương vong ở Bến Tre

Nguyên nhân dẫn đến điện giật làm 5 công nhân thương vong ở Bến Tre

5 công nhân thương vong khi sửa máy bơm

5 công nhân thương vong khi sửa máy bơm

5 công nhân nhà máy nước bị điện giật thương vong

5 công nhân nhà máy nước bị điện giật thương vong

2 công nhân thiệt mạng khi sửa máy bơm

2 công nhân thiệt mạng khi sửa máy bơm

Sửa máy bơm nước bị điện giật, 3 người chết, 2 người bị thương

Sửa máy bơm nước bị điện giật, 3 người chết, 2 người bị thương

Sửa máy bơm nước, 2 người chết, 3 người bị thương

Sửa máy bơm nước, 2 người chết, 3 người bị thương

Bến Tre: Bất cẩn trong lao động, 5 người thương vong

Sửa trạm bơm, 5 công nhân bị điện giật, hai người tử vong

Sửa trạm bơm, 5 công nhân bị điện giật, hai người tử vong

Tai nạn điện giật thương tâm ở Bến Tre làm 5 người thương vong

Tai nạn điện giật thương tâm ở Bến Tre làm 5 người thương vong

Bến Tre: 5 công nhân bị điện giật thương vong trong lúc sửa máy bơm

Bến Tre: 5 công nhân bị điện giật thương vong trong lúc sửa máy bơm

Sửa máy bơm, 5 công nhân bị điện giật thương vong ở Bến Tre

Sửa máy bơm, 5 công nhân bị điện giật thương vong ở Bến Tre

Nguyên nhân 5 công nhân nhà máy nước bị điện giật thương vong

5 công nhân bị điện giật rơi xuống sông

5 công nhân bị điện giật rơi xuống sông

Điện giật làm hai người tử vong, ba người bị thương

Điện giật làm hai người tử vong, ba người bị thương

4 người thương vong do điện giật ở Bến Tre

4 người thương vong do điện giật ở Bến Tre

Sửa máy bơm, 5 công nhân bị điện giật thương vong