Đầu tư 50 tỷ đồng, lưới điện Kỳ Anh 'hết ngại' thiên tai!

Đầu tư 50 tỷ đồng, lưới điện Kỳ Anh 'hết ngại' thiên tai!

Nhiều dự án nâng cấp lưới điện quan trọng đã và đang được triển khai sẽ giúp Điện lực Kỳ Anh (Công ty Điện...