Quyết liệt ngăn chặn thuốc lá nhập lậu

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 'thúc' Vinataba chuẩn bị hồ sơ chuyển giao

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 'thúc' Vinataba chuẩn bị hồ sơ chuyển giao

Tổng giám đốc Vinataba đột ngột qua đời, 'ghế nóng' tạm bỏ trống

Tổng giám đốc Vinataba đột ngột qua đời, 'ghế nóng' tạm bỏ trống

Tổng giám đốc Vinataba đột ngột qua đời, 'ghế nóng'tạm thời bị bỏ trống

Tổng giám đốc Vinataba đột ngột qua đời, 'ghế nóng'tạm thời bị bỏ trống

Tổng giám đốc đột ngột qua đời, 'ghế nóng' Vinataba tạm bỏ trống

Tổng giám đốc đột ngột qua đời, 'ghế nóng' Vinataba tạm bỏ trống

Tổng giám đốc Vinataba ông Trần Sơn Châu đột ngột qua đời

Tổng giám đốc Vinataba ông Trần Sơn Châu đột ngột qua đời

Tổng giám đốc Vinataba đột ngột qua đời

Tổng giám đốc Vinataba đột ngột qua đời

Tổng giám đốc Vinataba Trần Sơn Châu 'đột ngột qua đời' ở tuổi 61

Tổng giám đốc Vinataba Trần Sơn Châu 'đột ngột qua đời' ở tuổi 61

'Soi' thu nhập của các sếp Vinataba

'Soi' thu nhập của các sếp Vinataba

'Soi' hồ sơ tân Chủ tịch 39 tuổi của Vinataba

'Soi' hồ sơ tân Chủ tịch 39 tuổi của Vinataba

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có Chủ tịch mới

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có Chủ tịch mới

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Vinataba: Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp cao

Vinataba: Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp cao

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Chủ tịch của Vinataba 39 tuổi

Chủ tịch của Vinataba 39 tuổi

Vinataba có tân chủ tịch 39 tuổi

Vinataba có tân chủ tịch 39 tuổi

39 tuổi được bổ nhiệm làm chủ tịch Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

39 tuổi được bổ nhiệm làm chủ tịch Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Ông Hồ Lê Nghĩa sẽ ngồi 'ghế nóng' Chủ tịch Vinataba

Ông Hồ Lê Nghĩa sẽ ngồi 'ghế nóng' Chủ tịch Vinataba

Ông Hồ Lê Nghĩa sẽ giữ ghế Chủ tịch Vinataba từ ngày 2/8

Ông Hồ Lê Nghĩa sẽ giữ ghế Chủ tịch Vinataba từ ngày 2/8

Tổng Công ty thuốc lá trình nhân sự Chủ tịch 39 tuổi

Tổng Công ty thuốc lá trình nhân sự Chủ tịch 39 tuổi

Đề xuất ông Phạm Văn Thanh tiếp quản ghế nóng Chủ tịch Petrolimex

Đề xuất ông Phạm Văn Thanh tiếp quản ghế nóng Chủ tịch Petrolimex

Vinataba đề cử ông Hồ Lê Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐTV ở tuổi 39

Vinataba đề cử ông Hồ Lê Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐTV ở tuổi 39

Ứng viên Chủ tịch HĐTV Vinataba Hồ Lê Nghĩa 39 tuổi là ai?

Ứng viên Chủ tịch HĐTV Vinataba Hồ Lê Nghĩa 39 tuổi là ai?

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam