'Soi' hồ sơ tân Chủ tịch 39 tuổi của Vinataba

'Soi' hồ sơ tân Chủ tịch 39 tuổi của Vinataba

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có Chủ tịch mới

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có Chủ tịch mới

Chính thức bổ nhiệm Chủ tịch Vinataba 39 tuổi

Chính thức bổ nhiệm Chủ tịch Vinataba 39 tuổi

Vinataba: Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp cao

Vinataba: Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp cao

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Chủ tịch của Vinataba 39 tuổi

Chủ tịch của Vinataba 39 tuổi

Vinataba có tân chủ tịch 39 tuổi

Vinataba có tân chủ tịch 39 tuổi

39 tuổi được bổ nhiệm làm chủ tịch Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

39 tuổi được bổ nhiệm làm chủ tịch Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Ông Hồ Lê Nghĩa sẽ ngồi 'ghế nóng' Chủ tịch Vinataba

Ông Hồ Lê Nghĩa sẽ ngồi 'ghế nóng' Chủ tịch Vinataba

Ông Hồ Lê Nghĩa sẽ giữ ghế Chủ tịch Vinataba từ ngày 2/8

Ông Hồ Lê Nghĩa sẽ giữ ghế Chủ tịch Vinataba từ ngày 2/8

Đề xuất ông Phạm Văn Thanh tiếp quản ghế nóng Chủ tịch Petrolimex

Đề xuất ông Phạm Văn Thanh tiếp quản ghế nóng Chủ tịch Petrolimex

Tổng Công ty thuốc lá trình nhân sự Chủ tịch 39 tuổi

Tổng Công ty thuốc lá trình nhân sự Chủ tịch 39 tuổi

Ứng viên Chủ tịch HĐTV Vinataba Hồ Lê Nghĩa 39 tuổi là ai?

Ứng viên Chủ tịch HĐTV Vinataba Hồ Lê Nghĩa 39 tuổi là ai?

Vinataba đề cử ông Hồ Lê Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐTV ở tuổi 39

Vinataba đề cử ông Hồ Lê Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐTV ở tuổi 39

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam