Ông Hồ Huy Thành giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Nhân sự mới 6 tỉnh, thành phố

Nhân sự mới 6 tỉnh, thành phố

Nhân sự mới Hà Tĩnh, Kon Tum

Nhân sự mới Hà Tĩnh, Kon Tum

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Sở TN&MT

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Sở TN&MT

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có Giám đốc mới

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có Giám đốc mới

'Hiến kế' nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ quan Nhà nước

'Hiến kế' nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ quan Nhà nước

'Hiến kế' nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ quan Nhà nước

'Hiến kế' nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ quan Nhà nước

Hà Tĩnh: Chính quyền treo đất vàng của dân đến bao giờ?

Hà Tĩnh: Chính quyền treo đất vàng của dân đến bao giờ?

Đưa Logistics thành ngành dịch vụ chủ lực của Hà Tĩnh

Đưa Logistics thành ngành dịch vụ chủ lực của Hà Tĩnh