Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

Tập trung xử lý kiến nghị của cử tri và chất vấn từ đại biểu HĐND tỉnh

Tập trung xử lý kiến nghị của cử tri và chất vấn từ đại biểu HĐND tỉnh

Thị xã Kỳ Anh phải gắn chặt xây dựng nông thôn mới với đô thị văn minh

Thị xã Kỳ Anh phải gắn chặt xây dựng nông thôn mới với đô thị văn minh

Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Ngày làm việc thứ hai: 57 câu hỏi chất vấn 4 'tư lệnh' ngành

Ngày làm việc thứ hai: 57 câu hỏi chất vấn 4 'tư lệnh' ngành

Hà Tĩnh: Lò đốt rác sinh hoạt làm nóng nghị trường…?

Hà Tĩnh: Lò đốt rác sinh hoạt làm nóng nghị trường…?

4 'tư lệnh' ngành trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

4 'tư lệnh' ngành trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trả lời về quản lý thu chi trong trường học

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trả lời về quản lý thu chi trong trường học

Ông Hồ Huy Thành giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Nhân sự mới 6 tỉnh, thành phố

Nhân sự mới 6 tỉnh, thành phố

Nhân sự mới Hà Tĩnh, Kon Tum

Nhân sự mới Hà Tĩnh, Kon Tum

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Sở TN&MT

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Sở TN&MT

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có Giám đốc mới

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có Giám đốc mới

'Hiến kế' nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ quan Nhà nước

'Hiến kế' nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ quan Nhà nước