Nữ đầu bếp dùng dao tấn công đồng nghiệp vì bị 'cách chức'

Nữ đầu bếp dùng dao tấn công đồng nghiệp vì bị 'cách chức'

Bắt khẩn cấp nữ nhân viên quán nhậu dùng dao cắt cổ đầu bếp

Bắt khẩn cấp nữ nhân viên quán nhậu dùng dao cắt cổ đầu bếp

Nữ đầu bếp cắt cổ đồng nghiệp vì bị chuyển công việc

Nữ đầu bếp cắt cổ đồng nghiệp vì bị chuyển công việc

Nữ đầu bếp dùng dao tấn công nam đồng nghiệp

Nữ đầu bếp dùng dao tấn công nam đồng nghiệp

Suýt mất mạng vì bị cứa cổ khi đang ngủ

Suýt mất mạng vì bị cứa cổ khi đang ngủ

Đà Nẵng: Bắt nữ đầu bếp cứa cổ đồng nghiệp

Đà Nẵng: Bắt nữ đầu bếp cứa cổ đồng nghiệp

Đầu bếp cũ cứa cổ người mới vì bị chủ quán 'cách chức'

Đầu bếp cũ cứa cổ người mới vì bị chủ quán 'cách chức'

Đang ngủ, 1 đầu bếp quán nhậu bị người phụ nữ dùng dao cắt cổ

Đang ngủ, 1 đầu bếp quán nhậu bị người phụ nữ dùng dao cắt cổ

Đang ngủ, nam đầu bếp bị người phụ nữ chém trọng thương

Đang ngủ, nam đầu bếp bị người phụ nữ chém trọng thương

Nữ đầu bếp dùng dao làm mồi nhậu cắt cổ đồng nghiệp đang say ngủ

Nữ đầu bếp dùng dao làm mồi nhậu cắt cổ đồng nghiệp đang say ngủ

Người phụ nữ dùng dao tấn công vùng cổ nam đầu bếp

Người phụ nữ dùng dao tấn công vùng cổ nam đầu bếp

Nữ đầu bếp cắt cổ nam đồng nghiệp đang ngủ vì bị chủ quán nhậu 'thất sủng'

Nữ đầu bếp cắt cổ nam đồng nghiệp đang ngủ vì bị chủ quán nhậu 'thất sủng'