Bắt tên cướp bịp mặt cầm dao cướp tài sản

Bắt tên cướp bịp mặt cầm dao cướp tài sản

Con nghiện gây hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản rồi trốn vào Nam

Con nghiện gây hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản rồi trốn vào Nam

Bắt đối tượng cầm dao uy hiếp 2 cô gái để cướp tài sản

Bắt đối tượng cầm dao uy hiếp 2 cô gái để cướp tài sản

Di lý kẻ cướp cầm dao khống chế người trong tiệm cắt tóc về Huế

Di lý kẻ cướp cầm dao khống chế người trong tiệm cắt tóc về Huế

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp tài sản

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp tài sản

7 lần ở Huế trộm cắp, trốn vào Đồng Nai thì bị bắt

7 lần ở Huế trộm cắp, trốn vào Đồng Nai thì bị bắt

Bắt kẻ bịt mặt cướp giật tại Huế vào trốn tận Đồng Nai

Bắt kẻ bịt mặt cướp giật tại Huế vào trốn tận Đồng Nai

Thừa Thiên Huế: Bắt tên cướp bịt mặt chuyên trấn lột các cô gái bán hàng quán bên đường

Thừa Thiên Huế: Bắt tên cướp bịt mặt chuyên trấn lột các cô gái bán hàng quán bên đường

Bắt đối tượng chuyên cướp tài sản các cô gái

Bắt đối tượng chuyên cướp tài sản các cô gái