Đường dây cao thế phóng điện, 3 công nhân bị bỏng nặng

Đường dây cao thế phóng điện, 3 công nhân bị bỏng nặng

Ba người bị điện giật khi đang lắp cáp tời ở Đà Nẵng

Ba người bị điện giật khi đang lắp cáp tời ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng vì dây cáp chạm vào đường dây cao thế

Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng vì dây cáp chạm vào đường dây cao thế

Đà Nẵng: Chập điện, 3 công nhân bị bỏng nặng

Đà Nẵng: Chập điện, 3 công nhân bị bỏng nặng

Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng do chập điện

Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng do chập điện

Đà Nẵng: Bị điện giật, 3 công nhân bị bỏng nặng

Đà Nẵng: Bị điện giật, 3 công nhân bị bỏng nặng

Đường dây 110kv phóng điện gây hậu quả kinh hoàng

Cáp tời vướng dây điện cao áp gây nổ, 3 người thương nặng

Đường dây cao thế phóng điện, 3 công nhân ở Đà Nẵng bị bỏng nặng

3 công nhân bị bỏng nặng vì chập điện

Dây cáp chạm vào đường dây cao thế, 3 công nhân bỏng nặng

Gây sự cố điện, 3 người bị thương trong lúc đang sửa chữa nhà

Phóng điện tại công trình đang xây dựng, 3 công nhân bị bỏng nặng