Doanh nghiệp chậm hoàn thổ sau khai thác khoáng sản

Doanh nghiệp chậm hoàn thổ sau khai thác khoáng sản

Trên địa bàn TP Đà Nẵng, không khó để nhận ra các khu vực đang có doanh nghiệp (DN) khai thác khoáng sản...