Chặn kẽ hở, không để 'luồn sâu, leo cao'

Đại biểu Quốc hội nêu quan điểm về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

Đại biểu Quốc hội nêu quan điểm về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

Xây dựng quy định để từ chức trở thành văn hóa

Xây dựng quy định để từ chức trở thành văn hóa

Cảnh báo những kẻ 'sống giả', lươn lẹo luồn sâu, leo cao

Cảnh báo những kẻ 'sống giả', lươn lẹo luồn sâu, leo cao

Cảnh báo những kẻ lươn lẹo, 'sống giả' chui vào vị trí lãnh đạo

Cảnh báo những kẻ lươn lẹo, 'sống giả' chui vào vị trí lãnh đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban BCĐ quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban BCĐ quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Công bố quyết định nhân sự một số cơ quan, tổ chức TƯ

Công bố quyết định nhân sự một số cơ quan, tổ chức TƯ

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tuần qua

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tuần qua

Công bố quyết định nhân sự một số cơ quan, tổ chức Trung ương

Công bố quyết định nhân sự một số cơ quan, tổ chức Trung ương

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cẩn trọng, loại bỏ 'hòn sỏi' mục ruỗng từ ban đầu

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cẩn trọng, loại bỏ 'hòn sỏi' mục ruỗng từ ban đầu

Không đưa vào quy hoạch những người suy thoái, cơ hội chính trị

Không đưa vào quy hoạch những người suy thoái, cơ hội chính trị

Giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH T.Ư khóa XIII trong tháng 11

Giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH T.Ư khóa XIII trong tháng 11

Loại ngay cán bộ khỏi quy hoạch cấp chiến lược nếu 'có vấn đề'

'Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái'

'Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không quy hoạch cho nhiều khóa, mà chỉ tập trung cho khóa tới (2021-2026)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không quy hoạch cho nhiều khóa, mà chỉ tập trung cho khóa tới (2021-2026)

Tổng Bí thư chủ trì họp BCĐ xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Tổng Bí thư chủ trì họp BCĐ xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương: Muốn bán thì phải 'khỏe', chưa kịp khỏe đã có nguy cơ yếu lại

12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương: Muốn bán thì phải 'khỏe', chưa kịp khỏe đã có nguy cơ yếu lại

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hết lòng với công việc đến những phút cuối cùng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hết lòng với công việc đến những phút cuối cùng

12 dự án thua lỗ: Bán chứ không 'ôm'

12 dự án thua lỗ: Bán chứ không 'ôm'

Nhiều người liên quan 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ bị kỷ luật

Nhiều người liên quan 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ bị kỷ luật

Quốc hội tiếp tục lùi thời gian xem xét Luật Đặc khu

Quốc hội tiếp tục lùi thời gian xem xét Luật Đặc khu

Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế 2.500 tỷ đồng

Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế 2.500 tỷ đồng

Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu

Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cẩn trọng, loại bỏ 'hòn sỏi' mục ruỗng từ ban đầu

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cẩn trọng, loại bỏ 'hòn sỏi' mục ruỗng từ ban đầu